Jan van der Meer, mens voor mens….. er zijn.

Jan spreekt bij uitvaarten, geeft nazorg.
Ondersteuning en begeleiding bij afscheid en rouw.
Jan van der Meer geeft in het uitvaartcentrum thema avonden, herdenkinsdiensten en meer…
Samen met Sjieuwke de Beer uitvaartzorg heeft hij ook een goede samenwerking om het afscheid waardig en respectvol te verzorgen.

Jan stelt zich hierbij aan u voor:
Jan van der Meer  45 jaar, getrouwd met Elwie en woonachtig in het mooie Oosternijkerk.

Sinds 1988 gewerkt in de ouderenzorg, eerst als ziekenverzorgende, later als leidinggevende en coach.
Ook vanuit mijn theologische achtergrond kan ik na jarenlange ervaring in het omgaan met mensen zeggen:
“Mijn roeping maar ook mijn passie is: er zijn voor mensen, los van achtergrond, religie of afkomst. De mens op de eerste plaats en daarbij uitgaan van hun eigen kracht en mogelijkheden.”
Het gaat dus om de mens met alles wat daarbij hoort: onvoorwaardelijk!
Sinds een aantal jaren ondersteun ik mensen en hun naaste omgeving bij afscheid nemen en rouw. Een intensief proces voor mensen waarbij ze geraakt worden in het diepst van hun mens-zijn.
Ik heb ervoor gekozen om hier vanaf 4 april 2014 mijn volledige werk van te maken.
Hoe één en ander precies in zijn werk gaat en wat daarvoor nodig is hangt helemaal af van de persoon of personen die het betreft en het contact wat er is.
Op mijn website geef ik bij het onderwerp “mens voor mens…er zijn…” een globale beschrijving van mijn werkzaamheden.
Neem gerust contact op als er vragen zijn of als u meer duidelijkheid wilt over mijn werk en de mogelijkheden.
Wat is er fijner dan een hand op je schouder, een luisterend oor en bijgestaan worden als antwoorden op grote vragen in het leven steeds opnieuw overspoeld worden met nieuwe vragen…..
mens voor mens…er zijn…
gewoon als mens
gewoon als Jan
niet meer
niet minder
Jan van der Meer
jan van der meer